GOOD - White

GOOD - White

$ 14.99

White clay - .75" diameter

16" string with bead clasp

#0101